F.O. + M.O.

Levočská Dolina

Vrelé poďakovanie firme – Drevotrend, manželom Hajtmanovým ako aj montážnej skupine.
Vyjadrujeme spokojnosť s vysokoprofesionálnym prístupom, ochotou, kvalitou a dobre vykonanou prácou pri realizácii nášho domčeka.
Vďaka za cenné rady, nápady a super komunikáciu pri spoločnom dotváraní naších predstáv.
Od prvotnej vzájomnej komunikácie až po odovzdanie diela postupovalo všetko podľa dohodnutého plánu.
Po týchto skúsenostiach budeme firmu – Drevotrend vrelo odporúčať.

Ondrušovci – Levočská Dolina