Najčastejšie kladené otázky (FAQ)

Doba montáže drevostavby priamo na stavenisku závisí v prvom rade od veľkosti stavby, od rozsahu dodávky – či sa jedná o hrubú stavbu, uzavretú hrubú stavbu alebo komplet stavbu s izoláciami; a tiež od druhu použitých materiálov. Táto doba sa pohybuje v rozmedzí 4 – 8 týždňov.

Zrubová stena sa vyrába modernou technológiou hrúbkového nadpájania, aby kvalitný vstupný materiál prinášal požadované vlastnosti a komfort. Tento proces trvá v závislosti od veľkosti stavby, rozsahu dodávky a druhu použitých materiálov cca 4 – 6 týždňov. Táto fáza sa môže realizovať súbežne so stavebným konaním, prípadne s realizáciou základov.

Je porovnateľná so životnosťou murovanej stavby. Pri zabezpečení primeranej údržby je životnosť drevenej stavby niekoľko desaťročí, nie je problém vidieť 100 aj viac ročnú drevenicu. Primeraná údržba spočíva vo vyhotovení kvalitného náteru a jeho obnovovaní podľa potreby. Podľa druhu a odtieňa náterovej látky, exponovanosti plochy je priemerná živostnosť náteru 5 – 7 rokov. Najpoužívanejšie náterové hmoty na exteriérové drevené prvky sú lazúrovacie laky. Majú viacero výhod, obsahujú látky odpudzujúce vodu, Uv – filter zabraňujúci šednutiu dreva; fungicídy a insekticídy, ktoré drevo chránia pred drevokaznými hubami a drevokazným hmyzom. Aj keď obsahujú pigmenty, štruktúru dreva nezakrývajú. Sú pružné a dokážu sa prispôsobovať zmenám, ktoré v dreve neustále prebiehajú. Ďalšou výhodou je možnosť použiť obnovovací náter aj bez odstránenia pôvodného náteru, čím sa výrazne zjednodušuje proces údržby. Existuje veľké množstvo či už syntetických alebo čisto prírodných produktov. V prípade záujmu Vám môžeme ponúknuť naše skúsenosti a odporučiť konkrétny druh lazúry.

Drevo používané v stavebných konštrukciách má triedu reakcie na oheň B – D podľa druhu a hustoty dreviny, vlhkosti, tvaru a opracovania povrchu. Aj keď je drevo horľavý materiál, má viacero vlastností, ktoré z neho robia výborný konštrukčný stavebný prvok, ktorého požiarna odolnosť je veľmi dobrá. Je to najmä preto, že si počas horenia pomerne dlhý čas zachováva svoju stabilitu a pevnosť. Je to najmä z toho dôvodu, že sa počas horenia na povrchu vytvára zuhoľnatená vrstva, ktorá spomaľuje ďalší proces horenia. Viaceré výskumy potvrdili, že už 15 mm pod zuhoľnatenou vrstvou je drevo neporušené, bez zmeny mechanických či fyzikálnych vlastností. Takže pri dodržaní základných podmienok ako dostatočný prierez, vlhkosť, opracovanie povrchu a hrán, na základe prepočtov aj praktického overenia, drevo dosahuje požadovanú požiarnu odolnosť. V prípade záujmu je možné aj zvýšenie požiarnej odolnosti použitím ochranných náterov – retardérov horenia, ktoré spomaľujú proces horenia. Pri dodržaní všetkých predpisov a kvalitnom prevedení všetkých prác sa minimalizuje riziko vzniku požiaru.

Všetky rozvody (elektrorozvody, rozvody vody, sanity, kúrenia) sú uložené v priestore medzi zrubovou stenou a vnútorným obkladom, v konštrukčných priestoroch podlahy a stropu, takže nie sú viditeľné. V prípade, že sa stavba dodáva bez izolácií a vnútorných obkladov sú rozvody vedené navŕtanými otvormi v stene.

V drevostavbe je možné použiť všetky bežné spôsoby vykurovania – teplovodné s kotlami na pevné palivo, či zemný plyn alebo elektrinu, krby či krbové kachle, podlahové vykurovanie teplovodné alebo elektrické, tepelné čerpadlá… Najčastejšie používanou kombináciou v našich stavbách je krb alebo krbové kachle a elektrické konvektory na temperovanie. Všetko závisí od miestnych možností a predstáv klienta.

Naša výroba je individuálna, to znamená, že každá stavba je originál a každá je prispôsobená potrebám a predstavám klienta. Všetky stavby v našej galérii sú buď realizované stavby alebo nové projekty, ktoré neustále vytvárame, aby sme rozšírili našu ponuku a zohľadňovali moderné predstavy o bývaní. Každú stavbu je možné upraviť, zmeniť jej tvar, rozmery, rozmiestnenie priečok, okien, dverí, zmeniť konštrukciu či hrúbku steny. Každú jednu stavbu je možné dodať aj sendvičovej konštrukcii. Nie je problém vyrobiť aj úplne nový projekt podľa požiadaviek klienta.

Celý postup prípravy a výstavby pozostáva z niekoľkých krokov, v prvom rade je to výber vyhovujúceho tvaru a rozmerov stavby, úprava stavby podľa potrieb klienta, príprava a odsúhlasenie základnej výkresovej dokumentácie a zmluvy, podpis zmluvy, vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre stavebné konanie,(stavebné povolenie je potrebné u stavieb so zastavanou plochou väčšou ako 25 m2), vybavenie stavebného povolenia, príprava základovej platne, výroba stavby, samotná montáž – postavenie hrubej stavby, pokrytie hrubej stavby strešnou krytinou, uzavretie stavby oknami a dverami, osadenie rozvodov, izolácií a obkladov, dokončenie interiéru,…

Na naše stavby používame vyberaný, kvalitný smrekový masív pôvodom zo Škandinávie, ktorý je kvalitne vysušený, viackrát triedený, hobľovaný a hrúbkovo nadpájaný. Tým sa dosiahne stabilita materiálu a obmedzia sa tvarové zmeny a vznik trhlín.

V prípade záujmu Vám môžeme dodať aj kompletnú projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie.

Naše stavby v štandardnom vyhotovení obsahujú:

  • obvodová stena – zrubový profil hr. 114 mm, izolácia minerálnou vatou hr. 150 mm, parozábrana, vzduchová medzera, vnútorné smrekové obklady hr. 15 mm
  • vnútorná priečka –   vnútorné smrekové obklady hr. 15 mm obojstranne, OSB 3 doska hr. 10 mm obojstranne, parozábrana obojstranne, KVH nosné hranoly s izoláciou – minerálna vata hr. 100 mm
  • stropná konštrukcia –  stropné trámy 100×240 mm, plný záklop tatranským profilom hr. 15 mm, parozábrana, izolácia s vymedzovacími hranolkami hr. 80 mm, OSB 3 doska hr. 22 mm / alt. drevená dlážkovica hr. 24 mm /
  • strešná konštrukcia – profilované krokvy 100×180 mm, plný záklop tatranským profilom hr. 15 mm, parozábrana, izolácia s vymedzovacími profilmi hr. 300 mm, poistná difúzna fólia, kontralaty, strešné laty a strešná krytina.

Naše skladby konštrukcii dosahujú veľmi dobré tepelno-izolačné vlastnosti na úrovni energeticky úsporných stavieb a vďaka ďalším výnimočným vlastnostiam dreva sú vhodné na celoročné trvalé bývanie.

DETAILNÝ POPIS KONŠTRUKCIE

Naša štandardná strešná konštrukcia je navrhnutá na použitie tvarovanej plechovej krytiny Satjam. Taktiež je možné strešnú konštrukciu dimenzovať na záťaž aj tých najťažších strešných krytín ako je škridľa Bramac, či Tondach. V závislosti od preferencii zákazníka je možné použiť všetky typy strešných krytín.

Sme drevárska firma a špecializujeme sa na všetky drevené súčasti stavby, vrátane izolácií, strešnej krytiny, okien, dverí, podláh. Presný rozsah dodávky nájdete v jednotlivých cenníkoch. V štandardnom rozsahu dodávky nie sú zahrnuté základy, rozvody, kúrenie, ukončovacie predmety, keramické obkladačky a dlažby. Tieto položky stavby Vám môžeme zabezpečiť po dohode v rámci subdodávky.