Obvodové steny

Nosná konštrukcia obvodových stien je tvorená zrubovým hrúbkovo nadpájaným profilom zo severského smreka. Je to moderná technológia, ktorá umožňuje využiť všetky výborné konštrukčné vlastnosti dreva ale zároveň obmedzuje jeho pracovanie a sadanie. Aj vďaka tomu, že sú prvky technicky sušené a teda dodávané s nízkou vlhkosťou. To je zároveň základný predpoklad konštrukčnej ochrany pred škodcami. Jednotlivé zrubové trámy sa spájajú na dvojité pero a drážku a v rohoch sú spájané na čap. Zrubová konštrukcia je doplnená izoláciou a inštalačnou medzerou určenou na vedenie rozvodov. Konštrukcia obvodovej steny je navrhnutá tak aby spĺňala požadované energetické kritéria.

Priečky

sú riešené sendvičovou – hranolkovou konštrukciou s izoláciou, obojstranne doplnenou OSB doskou a vnútorným obkladom.

Strešná konštrukcia

je tvorená viditeľnými prvkami krovu, drevenými hobľovanými podhľadmi a nadkrokvovou izoláciou

Podlaha

Štandardná skladba podlahy pozostáva z hranolkovej konštrukcie s izoláciou a vrchnou podlahovou vrstvou.

Strop

tvoria nosné stropné trámy, plné hobľované debnenie, hranolková konštrukcia s izoláciou a vrchná podlahová vrstva.