Rodina Janitorová

Bratislava

Radi by sme sa touto cestou poďakovali manželom Hajtmanovým za výbornú spoluprácu a korektný prístup od prvého náčrtu až po odovzdanie kľúčov od našej chaty. Výborná spolupráca začala pri prvotnom projektovaní, kde sa podarilo zakomponovať do projektu všetky naše požiadavky tak, že finálny projekt prekonal naše očakávanie.

Samotná stavba bola zverená mimoriadne šikovnej partii chlapcov, ktorí okrem vysokej remeselnej zručnosti boli aj príjemnými spoločníkmi. Ochotne vysvetlili všetky pracovné postupy, v prípade potrebných drobných zmien tieto s nami konzultovali a bolo zjavné, že stavajú ako pre seba. Všetci, ktorí navštívili našu chatu – od špecialistov remeselníkov až po laikov zhodnotili, že všetky detaily spolu presne ladia, že použité materiály obvodových drevených stien, ako aj vnútorných konštrukcií sú veľmi kvalitné a že sú hodné svojej ceny. Partia chlapcov sa veľmi flexibilne prispôsobovala postupom iných majstrov, ktorí na stavbe pracovali – elektrikárovi, vodárovi, obkladačovi, dodávateľovi kachlí a komína. Všetko bežalo podľa dohody, všetky odsúhlasené náklady boli dodržané a nič sa neprekročilo. V krátkosti – bola to ideálna spolupráca bez jediného stresu na našej strane. Osobne ako rodina firmu Drevotrend aj jej všetkých pracovníkov jednoznačne doporučujeme a bolo nám potešením mať ich reklamu na našom plote nielen počas stavania chaty, ale máme ju tam dodnes – až pokiaľ nebude nová brána.

Firme aj jej majiteľom prajeme veľa takých zákazníkov, ktorí vedia oceniť ich mimoriadnu odbornosť, poctivosť a trpezlivosť.