DF

Wien

Originálne znenie správy:

This is an outstanding company! Design, engineering, construction, all excellent. An incredible value, and for us, they truly shine with amazing customer service. Their construction crews are fantastic, unbelievably hard working, and really wonderful people! This company is willing to do all the hard stuff, with complete professionalism, and then put in the extra effort to insure that we were delighted with our house. The total experience was far beyond anything we expected. Feel free to reach out to us via Drevotrend and ask to talk with us, in English, German, or Spanish.

DF, Wien

Toto je vynikajúca spoločnosť! Dizajn, projekcia, konštrukcia, všetko excelentné. Neuveriteľná hodnota a nás skutočne očarili úžasným zákazníckym servisom.

Ich montéri sú fantastickí, neuveriteľne pracovití a naozaj skvelí ľudia! Táto spoločnosť je ochotná tvrdo pracovať, s vysokou profesionalitou, a vynakladajú extra úsilie, aby sme boli nadšení naším domom. Celková skúsenosť bola ďaleko nad naše očakávania. Neváhajte nás osloviť prostredníctvom Drevotrendu s požiadavkou porozprávať sa s nami či už v angličtine, nemčine alebo španielčine.

DF, Wien